Dora Vallier

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1980   Henri Rousseau (Souborné malířské dílo), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha