Igor Èmmanuilovič Grabar

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1951   Ruští realističtí malíři XIX. století (Peredvižnici), Orbis, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1956   Sovětští výtvarníci diskutují o umění, Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 1-2
1957   Byli impresionisté subjektivními idealisty?, Výtvarná práce, 5, 9, 1957/05/11, -
1958   Na stránkách časopisu Iskusstvo, Výtvarná práce, 6, 17, 1958/10/14, 5-