Igor Èmmanuilovič Grabar

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1954   O lepší kvalitu barev, Výtvarná práce, 2, 12, 1954/06/18, 6-
1956   Poznámky o malířství, Výtvarná práce, 4, 18-19, 1956/11/15, 7-