Karel Dostál-Lutinov

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1926   Portréty a silhuety (Díl první), ,
1940   Beletristický přínos olomouckého kraje (Seznam spisovatelů a jejich knih), Okresní osvětový sbor pro Olomouc venkov, Olomouc (Olomouc)
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
2008   Technický obraz na malířských štaflích (Česko-němečtí fotoamatéři a umělecká fotografie, 1890-1914), Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní; Z jiné historie české literatury (léta 1850 - 1940)), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Brno (Brno-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2000   Karel Dostál-Lutinov, Zajatci hvězd a snů, , , 2000, 139-160
2000   Katolická moderna a výtvarné umění, Zajatci hvězd a snů, , , 2000, 272-290
2000   Nový život - Ilustrovaný měsíčník, Zajatci hvězd a snů, , , 2000, 291-304
2006   Zdenka Braunerová jako rádkyně a mecenáška, Středočeský vlastivědný sborník, , 22, 2004, 7-48
2008   Karel Dostál-Lutinov, Osobnosti Olomouckého kraje, , , 2008, 17-18