Karel Dostál-Lutinov

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1999   K moravskému dílu Františka Bílka (Spolupráce s Jakubem Demlem a Karlem Dostálem-Lutinovem), Bulletin Moravské galerie v Brně, , 55, 1999, 87-91