Jaroslav Fryčer

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1966   Západní literární věda a estetika, Československý spisovatel, Praha