Martin McDonagh

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2003   Martin McDonagh: Z Londýna do Prahy (přes Irsko) (O současném dramatikovi a recepsi jeho díla v Čechách), Kritická příloha Revolver Revue, , 25, 2003/03, 30-42
Periodical
published, title (subtitle)
2003/03   Kritická příloha Revolver Revue (25)
Program
published, title (subtitle)
2006   Program duben 2006 (Divadlo hudby Olomouc)