Irakij Laursabovič Andronikov

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1950   Záhada N. F. I., Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha