Heinz Edelmann

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1970   4. Bienále užité grafiky v Brně, Výtvarná práce, 18, 15, 1970/07/21, 4-
Calender
published, title (subtitle)
2003   Amosův kalendář / The Amos calendar (Pěkný dvouletý kalendář 2004-05 / A nice, two-year calendar 2004-05)