Radek Jandera

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Prostory časů
1998   Tělo a fotografie / Body and Photography (1. ročník bienále festivalu Foto Praha - Kolín / The First Biannual Festival Foto Praha - Kolín)
2000   Devadesátka pokračuje
2004   2 + 18 (10 let ateliéru Fotografie Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
2006   Šestka / Six (Šest českých fotografických škol / Six Czech Schools of Photography)
2007   Hrubý domácí produkt / Gross Domestic Product
2007   Kurátorský experiment I a II (Reflexe média malby v médiu fotografie / Země snivců)
2008   Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept
2008   Image, communication, style, function, concept
2009   Formáty transformace 89 - 09 / Formats of transformation 89 - 09 (Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu / Seven views on the new Czech and Slovak identity)
2010   Tvoření světů / Making Worlds
2011   Začarovaný kruh / Magic Circle
2011   Domácí práce (Ateliér Digitální média Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
2011   Paralelní historie (Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2009)
2012   Univerzita Předlice (Výstava studentů a pedagogů Fakulty umění a designu UJEP věnovaná jednomu místu a jeho obyvatelům)
2012   Univerzita Předlice
2014   Mody demokracie
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Od břehů k horám (Severočeská literární a umělecká scéna 90. let), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2000   Fotografie nad Labem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 18, 2000/09/14, 7-7
2007   Země snivců, Kurátorský experiment I a II, , , 2007, 22-25
2011   Za dveřmi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 9, 2011/05/05, 6-6
2011   Radek Jandera, Paralelní historie, , , 2011, 184-184
WWW
published, title (subtitle)
  Radek Jandera (www.artlist.cz)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2007   Hrubý domácí produkt / Gross Domestic Product
2009   Formáty transformace 89 - 09 (Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu)
2009   Art Safari 18 ("sametové")
2010   Tvoření světů / Making Worlds
2012   Paralelní historie / Parallel History (Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2012 / Actual Visual Arts in Ústí nad Labem Between Years 1990-2012)
2016   Meziprostory: 2. mezinárodní sympozium absolventů vysokých uměleckých škol
Handout
published, title (subtitle)
2009   Druhá směna (Navigace)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1998   Eva Kimmerová: Keramika, Radek Jandera: Fotogramy
2007   Kurátorský experiment II - Země snivců
Map/Plan
published, title (subtitle)
2010   Tvoření světů / Making Worlds
Poster
published, title (subtitle)
2010   Tvoření světů / Making Worlds
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
2001   Fotografické setkání Funkeho Kolín 2001
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
nedatováno   Výkvět
Press News
published, title (subtitle)
2007   Hrubý domácí produkt
2010   Tvoření světů
2011   The Art of Urban Intervention
2019   Labyrinth