Jiří Křenek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1975   O knihách a autorech, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
1982   175 autorů (Čeští prozaici, básníci a literární kritici publikující v 70. letech v nakladatelství Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
1989   Malá galerie autorů Československého spisovatele, Československý spisovatel, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Slovníček současných brněnských spisovatelů, Knihovna Jiřího Mahena, Brno (Brno-město)
1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Brána, s.r.o., Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2000   Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně), Nakladatelství Ostrov, Praha
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
  O nových tvářích české literatury v nakladatelství Mladá fronta