Karel Misař

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1989   Malá galerie autorů Československého spisovatele, Československý spisovatel, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1981   Písecká čítanka 2, Městská knihovna Písek, Písek (Písek)