Vladimír Jandejsek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1983   Vyšehrad, Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha
1996   Rozchody, Reprint Praha, Praha