Max Scheler

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1937   Filosofický světový názor, Kvart, 3, 2, 1937, 131-140
1969   Max Scheler - Na obranu lítosti, Tvář, , 2, 1969, 18-23
Periodical
published, title (subtitle)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)