Jaroslav Doubrava

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2002   Osobnosti Chrudimska (500 osobností chrudimského okresu), Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Die tschechoslowakische zeitgenössische Oper / The Czechoslovak Contemporary Opera, Panton, nakladatelství Svazu československých skladatelů, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Čeští skladatelé současnosti, Panton, vydavatelství Českého hudebního fondu, Praha 1