Václav Zahradník

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Čeští skladatelé současnosti, Panton, vydavatelství Českého hudebního fondu, Praha 1
Non-Arts Catalogue
published, title (subtitle)
2006   50. Hudební léto Hluboká 2006