Vlasta Skalická

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1990   Anna Magnaniová ((Nannarella)), Československý filmový ústav, _