Slavomír Čermák

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1979   Užité umění mladých ’79
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Súčasný československý umelecký šperk
1983   Český šperk 1963-1983
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Současný československý email
1985   Jaroslava Bloudková, Slavomír Čermák, Ludmila Kaprasová: Textil, šperk, krajka
1987   Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986)
1987   Z ateliérů medailérů
1987   Užité umění výtvarných umělců do 35 let
1988   Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století)
1989   Jozef Soukup a jeho žáci
1990   Kov a šperk: Oborová výstava
1993   Kov - šperk 1993
1996   Česká medaile 1987 / 1996
2008   Evropský autorský šperk / Jewellery of Europe
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2002   Proměny českého šperku na konci 20. století , Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění