František Marek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1940   Pět století knihtisku, Grafický ústav Otto & Růžička, Pardubice (Pardubice)
1971   Filosofická čítanka, Svoboda, nakladatelství, Praha
1974   Severočeské kulturní kapitoly (1. díl), Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1978   Severočeské kulturní kapitoly (2. díl), Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)