Karel Šabata

* 11. 11. 1939
Photographer

 

sex: Male

NK AUT: jx20040202013

notes:
* artotéka Ateliér

Karel Šabata

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Brněnský Prométheus (Nad obrazem Antonína Procházky Prométheus přinášející lidstvu oheň), Město Brno / Statutární město Brno, Brno (Brno-město)
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Vladimír Drápal: Grafická a sochařská tvorba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   Jiří Šindler: Knižní grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   Pavel Navrátil: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1987   Jiří Šindler: Ilustrační tvorba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1987   Karel Zmrzlý: Scénografie, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1988   Jaroslav Král (1883-1942): Malířské dílo
  1989   Miloš Vlček: Sochy, kresby
  1990   Marie Filippovová: Kresby / grafiky, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1990   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1991   Otmar Oliva, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1992   Bohdan Lacina: Kresby, obrazy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1993   Grafika Josefa Axmanna (K dvoustému výročí umělcova narození), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Bohdan Lacina (1912 - 1971), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Miroslav Štolfa, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  1998   Bohumír Matal, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1998   František Lydie Gahura: Zlínský architekt, urbanista a sochař, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1998   Miroslav Štolfa ((Galerie malovaný dům v Třebíči))
  1998   Miroslav Štolfa: Horizonty, 1998, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
  1999   Miroslav Štolfa
  2001   Jozef Kostka: Klasik slovenské moderny, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2001   Pavel Navrátil, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2003   Jaroslav Král (1883 - 1942), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2003   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Jaroslav Král: Kresby obrazy, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  2005   Miroslav Šimorda: Obrazy, kresby, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2006   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2007   František Foltýn 1891 - 1976 (Košice - Paříž - Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2007   Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2008   Jan Vaněk 1891-1962: Civilizované bydlení pro každého, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Pavel Navrátil, Zdeněk Macháček: Obrazy / Plastika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   Výstava oddělení tvarování hraček Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
  1987   Osobnosti brněnské grafiky 20. století ze sbírek Muzea města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1993   Ze současné brněnské malby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Od renesance po modernu (1570-1900), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Od renesance po modernu (1900-1945), Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  2000   90 let Domu umění města Brna (Historie jednoho domu), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2001   Pocta kubismu, TK Plus, Prostějov (Prostějov)
  2001   Rakouské malířství 19. století v moravských sbírkách / Österreichische Malerei 19. Jahrhunderts in mährischen Sammlungen, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   Věčná malba? / Eternal Painting? (Obrazy na kameni a na mědi v 17. a 18. století / Painting on Stone and Copper in the 17th and 18th Centuries), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2002   Československý socialistický realismus 1948-1958, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2005   Z brněnské malby šedesátých let / From Brno's Painting in the Sixties, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Brno - proměny města, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1990   Jaroslav Král, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Michal Ranný, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1996   Olbram Zoubek, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Italové a Brno, Magistrát města Brna, Brno (Brno-město)
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, II. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1999   Přesahy výtvarného Brna, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  2000   Sochař Josef Kubíček, Nakladatelství Argo, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Zdena Höhmová, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2006   Bohumír Matal, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno (Brno-město)
  2008   Design&Art: Best Western Premier Hotel International Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2012   Otakar Teyschl: Univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš, Archiv města Brna, Černovice, Brno (Brno-město)
  2014   Jaroslav Král, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2018   Snad nesbíráte obrazy? (Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Bohumil Kubišta, Emil Filla, Antonín Procházka, Josef Čapek, Václav Špála, Otakar Kubín, Jan Zrzavý (Kubismus, Prag und die Ismen), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 128-135
  1998   State Louis, Bulletin Moravské galerie v Brně, 154-155
  1999   Epitaf Šimona Kryblera z Altendorfu (+ 1603): Vidění sv. Petra v Joppe, Bulletin Moravské galerie v Brně-13
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)