Heinrich Ignaz Franz Biber

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2008   Luk & lyra (Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2006   Foscarina foscarina (Nedělní Matiné)
Guide
published, title (subtitle)
2011   Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži