Oldřich Vašica

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Oldřich Vašica
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   Profil 58
1959   Výstava moravských výtvarníků
1960   Kraj ve kterém žiji
1961   Profil 58
1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno
1963   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
1964   Grafika współczesna
1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1967   Brněnský salón
1969   Blok brněnských tvůrčích skupin
1969   SČVU / Členská výstava (Malba, grafika, plastika)
1971   Profil 58
1981   Brněnská malba 1981
1983   Architektura a výtvarné umění v Brně 1948-1983
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1987   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Přírůstky sbírek 1976-1986)
1988   Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa)
2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2008 (XIX. V - Vik), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Členská výstava Krajského střediska Svazu výtvarných umělců v Brně, Výtvarné umění, 3, 5-6, 1953/12/31, 548-550
1955   Sgraffita na brněnském nádraží, Výtvarná práce, 3, 4, 1955/02/25, 9-
1956   V Malé galerii Domu umění probíhá..., Výtvarná práce, 4, 5, 1956/03/21, 11-
1956   Výstava výtvarných umělců Brněnského kraje, Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 8-
1961   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 9, 14-15, 1961/07/26, 12-14
1961   V Grafickém kabinetě..., Výtvarná práce, 9, 16, 1961/08/11, 7-
1962   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 10, 9-10, 1962/06/08, 9-
1963   František Bič, Vladimíř Drápal, Jiří Hadlač, Oldřich Hanzl, Dalibor Chatrný, Miroslav Netík, František Šenk, Jiří Šindler, Oleg Vašica, Igor Zhoř, Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, , , 1963, -
1965   Profil, Výtvarná práce, 13, 4, 1965/03/31, 9-9
2012   Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná, Lesná - 50 let sídliště, , , 2012, 95-103
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1992   Oldřich Vašica: Obrazy
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1959   Profil 58
1961   Chatrný, Bič, Vašica (Členové skupiny 58 vystavují grafiku v Divadle Na zábradlí)
1961   Profil 58
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Aukce umění
2011   24. aukce výtvarného umění
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1961   Výstava Moravské grafiky
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění