Ferdiš Kostka

* 14. 10. 1878, Stupava (Malacky), Slovensko (Slovakia)
28. 7. 1951, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
ceramicist

 

nationality: Slovak
sex: male