Jiří Blažek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1959   Císař chudých, Československý spisovatel, Praha
1963   Mys Dobré naděje (Dvanáct dobrodružných příběhů), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1973   Úděly a díla (Studie a eseje), Československý spisovatel, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1955-56   Plakát, bolest našeho výtvarnictví, Květen, 1, 1, 1955, 25-25