Jiří Blažek

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1946 - 1951   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Muzika František