Jiří Blažek

Author's Catalogue
published, title (subtitle), notes
1960   Lumír Šindelář: Studie krajin,
1961   Miloslav Holý: Dny v krajině (Malé oleje a akvarely),
1961   Lumír Šindelář: Portréty,
1979   Mirko Hanák: Akvarely,
1981   Jaroslav Uiberlay: Obrazy a kresby z let 1940 - 1981,
1983   Jaroslav Uiberlay: Obrazy, kresby, grafika,
1986   Petr Hejný,
Collective Catalogue
published, title (subtitle), notes
1992   Socha hlína (keramické plastiky),
1993   Oude tradities-hedendaagste kunst - keramiek, textiel, glas (Festival of Czech and Slovak Art),
Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1951   30 let výtvarnické práce na českých jevištích, , Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
1952   Vzdálené a blízké ((1. vydání)), obálka, typografie, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1952   Vzdálené a blízké ((2. vydání)), typografie, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1952   Kamenný základ ((1. vydání)), přebal, vazba, typografie, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1952   Leonardo da Vinci (Renesanční umělec a myslitel), , Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
1953   Malba, materiály a techniky (Příručka pro lidové výtvarníky), , Orbis, Praha
1954   Procitnutí, , Československý spisovatel, Praha
1954   Mezi dvěma břehy, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1955   Malba, materiály a techniky, , Orbis, Praha
1955   O umění, , Československý spisovatel, Praha
1955   Bezruč, Toman, Gellner, Šrámek (Studie o básnících počátku našeho věku), , Československý spisovatel, Praha
1956   O umění, , Československý spisovatel, Praha
1956   Španělská rapsodie (Román na goyovské thema), , Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1956   Novinář Jan Neruda (Několik pohledů na jeho novinářskou a redaktorskou činnost), , Orbis, Praha
1957   Osud národa, , Československý spisovatel, Praha
1957   Dějiny českého divadla (Doba předbřeznová 1824-1846), , Orbis, Praha
1957   Stopař, typografie, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1958   O umění, , Československý spisovatel, Praha
1958   O umění a společnosti, , Československý spisovatel, Praha
1958   Melancholický dekameron (Z povídek Antona Pavloviče Čechova), typografie, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1959   Alois Sopr: Plastika, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   František Tichý (Kresby), přebal, typografie, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Vltava, , Orbis, Praha
1959   Václav Vokálek, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Jiří Švengsbír (Grafika), , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Stanislav Ježek, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Vilém Plocek (Obrazy), , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1961   Vltava, , Orbis, Praha
1963   Národní umělec Vincenc Makovský, , Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Mys Dobré naděje (Dvanáct dobrodružných příběhů), vazba, přebal, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1964   Melancholický dekameron (Z povídek Antona Pavloviče Čechova), typografie, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1965   Vltava, , Orbis, Praha
1965   Pražský hrad, , Orbis, Praha
1965   Československá architektura (Od nejstarší doby po současnost), , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1966   Bibliografický soupis SNKLU 1963-1964 (Bibliografický soupis knih vydaných v letech 1963-1964; Bibliografický soupis reprodukcí vydaných v letech 1963-1964), přebal, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1969   Pražský hrad, , Orbis, Praha
1970   Vltava, , Orbis, Praha
1971   Umění baroku v Čechách, , Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1971   František Kmoch (Život českého muzikanta a vlastence), , Panton, nakladatelství Svazu československých skladatelů, Praha
1971   Gotische Kunst in Böhmen, , Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1972   České gotické umění, , Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1973   Mozart a Praha, , Supraphon, n.p., Praha
1973   Pražské interiéry, , Orbis, Praha
1976   Křižáci I (Bůh to chce), přebal, vazba, typografie,, Vyšehrad, Praha
1976   Křižáci II (Fides graeca), přebal, vazba, typografie, Vyšehrad, Praha
1976   Křižáci III (Věž tří sester), , Vyšehrad, Praha
1976   Křižáci IV (Osvobozený Jeruzalém), , Vyšehrad, Praha
1976   Česká barokní gotika (Dílo Jana Santiniho-Aichla), , Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1977   Znám jednoho chlapíka, typografie, Vyšehrad, Praha
1978   Pražský hrad, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1978   Pomóóóc! Doktor se topí..., přebal, vazba (kresby Adolf Born), typografie, Nakladatelství Vyšehrad, Praha
1979   Už vím proč, vazba (kresba Vojtěch Kubašta), typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1980   A potom jsme uslyšeli hřmění, přebal (kresba Adolf Born), vazba, typografie, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1980   O Emě Destinnové, , Vyšehrad, Praha
1980   Už vím proč 2, vazba (kresba Vojtěch Kubašta), typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1981   Příběhy z lesa, , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1981   Pohádky, , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1981   Jakub a Jáchym, vazba (kresba Helena Zmatlíková), typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1981   Doktor to zařídí, přebal, vazba (kresby Adolf Born), typografie, Nakladatelství Vyšehrad, Praha
1982   Až naprší a uschne, , Vyšehrad, Praha
1982   Zákulisí velkoměsta, vazba (kresba Vojtěch Kubašta), typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1982   Puntíkatá Andulka, , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1983   Dvacetkrát starší než Altamira, , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1983   Motýl pro tebe, , Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1983   Sto let Národního divadla, , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1984   Ukvapený Sam, obálka (kresba Adolf Born), typografie, Vyšehrad, Praha
1985   Čarovný zeměklíč (Tatranské pověsti a báje), , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1985   Králevic, král, císař (Vyprávění o Karlu IV.), , Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1985   Starověký Knóssos, , Nakladatelství Vyšehrad, Praha
1985   Ať už doktor kouká mazat..., přebal (kresba Adolf Born), typografie, Nakladatelství Vyšehrad, Praha
1986   Krásy a bohatství české země (Výbor z díla Rozmanitosti z historie Království českého), přebal, vazba, předsádky, typografie, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1986   Staropražské sluneční hodiny, , Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1987   Mladí páni v kamaších, , Vyšehrad, Praha
1987   Už vím proč, typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1987   Lidové betlémy v Čechách a na Moravě, , Nakladatelství Vyšehrad, Praha
1988   Už vím proč 2, vazba (kresba Vojtěch Kubašta), typografie, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1988   Lidové betlémy v Čechách a na Moravě, , Nakladatelství Vyšehrad, Praha
1989   Píseň o Bernadetě, přebal, typografie, Nakladatelství Vyšehrad, Praha
1990   Chrámové betlémy v Čechách a na Moravě, , Nakladatelství Vyšehrad, Praha
1990   Bibliografie Karla Čapka (Soupis jeho díla), , Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Dívka na parníku, , Vyšehrad, Praha
1992   Pomóóóc! Doktor se topí..., obálka (kresba Adolf Born), typografie, Nakladatelství Vyšehrad, Praha
1996   Koledy ve Staré Říši, , Nakladatelství Trinitas, Svitavy (Svitavy)
2005   Jak chodil Kristuspán se svatým Petrem po světě, , Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří (Jinřichův Hradec)
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle), notes
1964   Bibliografický soupis SNKLU v letech 1953 - 1962,
1983   Bibliografický soupis ODEONU (1973 - 1980), typografie
Calender
published, title (subtitle), notes
1980   Cyrilometodějský kalendář (1981), obálka, typografie