Jiří Hadlač

* 8. 9. 1927, Divín (Lučenec), Slovensko (Slovakia)
† 15. 8. 1991, Velké Opatovice (Blansko), Česká republika (Czech Republic)
painter, Illustrator, graphic artist, Draghtsman

 

sex: male

NK AUT: jk01032969
VIAF: 22686239

Jiří Hadlač

Jiří Hadlač se narodil 8. září 1927 v Divíně na Slovensku, kde prožil své dětství i mládí, poznamenané válkou. Po skončení války se i s rodiči přestěhoval do Velkých Opatovic a také začal studovat malbu a grafiku na Masarykově univerzitě v Brně u profesorů Doubravy, Makovského, Miléna a Urbana. Až do odchodu do Brna začátkem šedesátých let byl jeho život pevně spjat s Velkými Opatovicemi a s celou Malou Hanou. Z tohoto období pochází řada rozměrných olejomaleb především s motivy Velkých Opatovic a okolí a také první z vrcholů Hadlačovy tvorby – série černobílých dřevorytů, zachycujících krajinu Malé Hané a rovněž motivy ze života tehdejšího venkova – Hasičská slavnost, Vyprávění o neštěstí u Knínic, Noční orba. Neslavnějším se stal dřevoryt Nádraží ve Skalici, který nemůže chybět v žádné publikaci, věnované moderní české grafice.
Přelomovým bodem se v Hadlačově tvorbě stala studijní cesta do USA v roce 1964. Nejen, že se zde seznámil s aktuálními uměleckými trendy (velmi inspirativní bylo např. setkání s pop-artem, díky kterému pak vznikla řada originálních asambláží), ale získal i nové náměty pro dřevorytovou tvorbu, která postupně nabývala abstraktních forem s využitím plošných barevných kombinací. Tyto snahy vyvrcholily cyklem Život bojovníka, za který Jiří Hadlač získal Cenu ministra zahraničí na Bienále grafiky v Tokiu v roce 1968.
Okupace vojsky Varšavské smlouvy pak přetrhla slibně se rozvíjející Hadlačovu mezinárodní kariéru a umělec byl nucen se uzavřít ve svém ateliéru a z existenčních důvodů se více věnovat výuce na Pedagogické fakultě brněnské univerzity, kde v roce 1975 dosáhl titulu docenta. Období 70. let je u Hadlače obdobím hledání nového výrazu, věnuje se též intenzivně užité grafice, knižním ilustracím a v neposlední řadě i drobné grafice, především tvorbě Ex-libris.
Další tvůrčí vrchol se však dostavuje v průběhu 80. let. Vzniká řada velkoplošných pastelů s originálními rámy, ve kterých Hadlač zúročuje své pop-artové zkušenosti, vzniká také skupina dřevěných plastik a v neposlední řadě umělec proniká do oblasti umělecké knižní vazby a to zcela neortodoxním způsobem. Nejprve si balí své oblíbené knihy do útržku kůže, starých rukavic a lepí na ně různé předměty nalezené v kontejnerech. Po konzultacích s prof. Svobodou však přechází na originálně vázané ručně psané knihy, často vkládané do vyřezávaných dřevěných pouzder. Nejoblíbenějšími Hadlačovými autory jsou Franz Kafka a E. A. Poe (báseň Havran).
Tímto netradičním pojetím umělecké knižní vazby získává Hadlač záhy mezinárodní věhlas a v roce 1985 rovněž i Cenu za expertiment na V. trienále umělecké knižní vazby v Praze. Knihař v jeho pojetí přestává knihu jen oblékat, kniha se stává samostatným objektem, ve kterém se snoubí dílo spisovatelovo s osobitou interpretací výtvarníka. Díky použitým materiálům není kniha jen ke čtení, dá se prohlížet, uchopit, vyjmout z pouzdra. Je možné se dotýkat zvláštních struktur a materiálů a tak co nejširším způsobem vnímat její poselství.
Změna politické situace v roce 1989 otevřela Jiřímu Hadlačovi opět dveře do světa. Bohužel, z těchto nových možností se mohl radovat jen krátce. Umírá 15. srpna 1991 ve Velkých Opatovicích.
mkloket.cz, 13.2.2019

Jiří Hadlač

 

Jiří Hadlač

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Gymnázium, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1945 - 1950   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta, Doubrava František, *1901
1945 - 1950   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta, Milén Eduard, *1891
1946 - 1950   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta, Makovský Vincenc, *1900
1946 - 1950   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta, Urban Bohumil, *1903

Jiří Hadlač

from - to   institution, city, notes
1957 - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), bydliště, pracuje v oboru užité grafiky (plakáty), ilustrátor
1958 - 1958   Německo
1959 - 1959   Rakousko
1959 - 1959   Svaz sovětských socialistických republik
1960 - 1960   Polsko
1960 - 1960   Rakousko

Jiří Hadlač

from - to   student, school, city
???? - ????   Gavlas Antonín, *1953, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
???? - 1969   Krejčí Jan, *1946, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
???? - ????   Dajč Jaroslav, *1943, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta
???? - ????   Gavlasová Zuzana, *1951, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, výtvarná výchova
???? - ????   Vaněk Jiří, *1946, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta
1967 - 1971   Eliška Jiří, *1948, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta, estetika
1967 - 1969   Lindovský Jiří, *1948, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta
1969 - 1973   Houf Václav, *1949, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1971 - 1975   Vítková Dana (Danuše), *1952, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Pedagogická fakulta
1972 - 1977   Stejskal Pavel, *1952, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Přírodovědecká fakulta
1972 - 1977   Stejskal Petr, *1952, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město)

Jiří Hadlač

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Skupina G, *
1958 - 1970   Profil 58 (Tvůrčí skupina Profil 1958), *1958
1959 - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917

Jiří Hadlač

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1956/05/06 - 1956/05/31   Jiří Hadlač, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1962/05/25 - 1962/06/17   Jiří Hadlač: Dřevoryty, Český fond výtvarných umění, Praha
1966   1. Międzynarodowe Biennale Grafiki Krakow, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1966/09/30 - 1966/10/30   Jiří Hadlač: Dřevoryty a objekty, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1967/03/06 - 1967/03/29   Jiří Hadlač: Dřevoryty, Galerie Fronta, Praha
1968/03/08 - 1968/04/07   Jiří Hadlač: Užitá grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/03/14   Užitá grafika Jiřího Hadlače, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1980/04/03 - 1980/04/25   Jiří Hadlač: Objekty z let 1964 - 1980, Lékařská fakulta, Brno (Brno-město)
1982/01/07 - 1982/02/17   Jiří Hadlač: Možnosti písma, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1982/04 - 1982/05   Jiří Hadlač: Obrazy a kresby z let 1976-1981, Galerie Dílo, Přerov (Přerov)
1983/03/08 - 1983/04/04   Jiří Hadlač: Obrazy, plastiky, vazby, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1985/02/18 - 1985/04/19   Jiří Hadlač: Psaní a kreslení, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1987/03/10 - 1987/04/12   Jiří Hadlač: Výběr z tvorby, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1987/04/19 - 1987/05/03   Jiří Hadlač: Cesta do středu knihy, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
1987/10/04 - 1987/10/25   Jiří Hadlač: Kraj, kam se vracím, Velké Opatovice, Velké Opatovice (Blansko)
1988/11/17 - 1988/12/11   Svet Jiřího Hadlača, Kruh priateľov českej kultúry, Bratislava (Bratislava)
1993/01/14 - 1993/02/14   Jiří Hadlač: Výtvarné proměny knihy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/09/25 - 1997/10/26   Jiří Hadlač:Známý i neznámý, Měnínská brána, Brno (Brno-město)
2002/04/09 - 2002/05/05   Jiří Hadlač: Grafika 60. let, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2014/06/10 - 2014/07/04   Jiří Hadlač: Retrospektiva, Galerie v IBC, Brno (Brno-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1952/11/28 - 1952/12/21   Členská výstava 1952, Obecní dům, Praha
1955/04/30 - 1955/05/29   Výtvarní umělci k 10. výročí osvobození, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1956/01/06 -   Volná, knižní a užitková grafika členů a hostů, Galerie Hollar, Praha
1957/01/04 - 1957/02/03   Nová grafika v Hollaru. Druhý díl - hosté, Galerie Hollar, Praha
1957/11 - 1957/12/29   Nová grafika členů Skupiny československých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
1958   Knihy nakladatelství Mladá Fronta, Galerie Fronta, Praha
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/01/04 - 1958/01/22   Nová grafika hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
1958/05/05 - 1958/05/28   Salonek května 1958, Galerie Fronta, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1958/11/13 - 1958/12/31   Tvůrčí skupina Hollar: Grafika, Dům umění, Zlín (Zlín)
1958/12/05 -   Členská výstava 1958, Galerie Hollar, Praha
1958/12/07 - 1959/01/04   František Šenk, Jiří Hadlač: Plastiky a grafika, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1959/01   Nová grafika hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1959/01/08 - 1959/02/01   Skupina G, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1959/04   Výstava moravských výtvarníků, Výstavní síň SSVU, Bratislava (Bratislava)
1959/04/12 - 1959/05/03   Skupina moravských výtvarníkov, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1959/04/19 - 1959/05/24   Profil 58, Dům pánů z Poděbrad, Brno (Brno-město)
1959/06/04 - 1959/06/22   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1959/12/31 - 1960/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1960/03/31 - 1960/04/24   Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
1960/06   Profil 58: Kraj ve kterém žiji, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
1960/09/09 - 1960/10/03   František Šenk: Plastiky, Čeněk Dobiáš: Oleje, Jiří Hadlač: Grafika, Galerie Václava Špály, Praha
1960/12 - 1961/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1961   Nová grafika členů tvůrčí skupiny Hollar, Galerie Hollar, Praha
1961/01/26 - 1961/02   1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/02   Výstava hostí Hollara, Galerie Hollar, Praha
1961/03/07 - 1961/03/26   Ilustrační tvorba, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1961/03/18 - 1961/04/16   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/06/03 - 1961/07/02   Výstava moravských grafiků, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1961/06/23 - 1961/07/16   Profil 58, Galerie Nová síň, Praha
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/09 - 1961/10   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Dům umění, Zlín (Zlín)
1961/09/29 - 1961/11/05   II. Biennale de Paris, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
1962   František Šenk, Jiří Hadlač, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1962   Tvůrčí skupina Profil: Užité umění, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1962/03/02 - 1962/04/22   Současný mezinárodní plakát, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1962/07/07   Mladí výtvarníci jihomoravského kraje, Dům umění, Zlín (Zlín)
1962/10 - 1962/11   Tschechoslowakische Graphik, Düsseldorf, Düsseldorf
1962/11/11 - 1963/01/01   Členská výstava SČSVU 1962 Brno, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1963/04/07 - 1963/05/11   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1963/10/04 - 1963/11/03   Dějiny grafiky - tisk z výšky, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1964/01/17 - 1964/03/01   Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1963. Zakladatelé a současnost, Palác Kinských, Praha
1964/08/21 - 1964/10/04   Bienále užité grafiky Brno ´64: Československý plakát a propagační grafika, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1964/11   Grafika współczesna, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1965   6. Mednarodni bienale grafike (International Biennale of Graphic Art, Ljubljana), Lublaň (Ljubljana), Lublaň (Ljubljana)
1965/01/08 - 1965/01/31   Výstava skupiny Profil, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1965/02/16 - 1965/03/20   Plakate aus der Tschechoslowakei, Münchner Stadtmuseum, Mnichov (München)
1965/04/27 - 1965/05/19   Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha
1965/05/07 - 1965/06   Světová grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1965/07/04 - 1965/08/29   Grafika 65, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
1965/07/30 - 1965/08/22   Grafika 65, Galerie Václava Špály, Praha
1965/10/01 - 1965/11/07   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik, Kunsthaus, Hamburk (Hamburg)
1966/02/08 - 1966/03/31   Grafika Praga 66, Obecní dům, Praha
1966/05/15 - 1966/06/19   Užitá grafika Brno 1960 až 1966, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1966/06/12 - 1966/09/04   Nové cesty: Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1966/06/24 - 1966/09/20   2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/10/29 - 1966/11/20   Tschechische Graphik, Galerie Haus Metternich, Koblenz
1966/12/09 - 1967/01/08   Brněnská bilance, Mánes, Praha
1966/12/23 - 1967/01/03   Пoдарени дела од Чехословачка, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
1967   7. Mezinárodní bienále grafiky, Lublaň (Ljubljana), Lublaň (Ljubljana)
1967   Internationale Biennale der Grafik, Neue Pinakothek, Mnichov (München)
1967/03/31 - 1967/04/30   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1967/04/23 - 1967/05/21   Výstava diel výtvarníkov Juhomoravského kraja, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/05/05 - 1967/06/30   Současný československý plakát, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1967/05/23 - 1967/06/11   Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967, Oslo Kunstforening, Oslo
1967/10/27 - 1967/11/26   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Mánes, Praha
1967/12/17 - 1968/01/28   Brněnský salón, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/01 - 1968/02   Mezinárodní bienále grafiky, Město Banská Bystrica, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1968/02 - 1968/03   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1968/03/16 - 1968/03/30   10 artisti grafici del Gruppo Hollar, Galleria d´arte Portici, Cremona
1968/03/22 - 1968/05/04   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
1968/03/31 - 1968/04/10   Tschechoslowakische zeitgenössische Kunst, Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1968/09/08 - 1968/10/27   1. bienále "Výzkumy grafiky", Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/10/10 - 1968/10/30   Šestá výstava moravské grafiky 1968, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1968/11/08 - 1968/12/08   Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 50 letům republiky, Galerie Hollar, Praha
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/02/02 - 1969/03/09   Blok brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1969/04/18 - 1969/05/04   Tschechoslowakische Plakate, Kunstgewerbemuseum Zürich, Curych (Zürich)
1969/05/06 - 1969/05/19   L´art tchèque actuel, Renault Champs - Élysées, Paříž (Paris)
1969/06/14 - 1969/07/06   Mai csehszlovák képzőművészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1969/07/09 - 1969/08/10   Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1969/11/07 - 1969/12/07   Bilance užité a propagační grafiky, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1969/11/23 - 1970/01/04   Členská výstava SČVU (malba, grafika, plastika), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1970   Umenie Moravy, Okresné múzeum, Topoľčany (Topoľčany)
1970/01/17 - 1970/02/15   2. Ausstellung Tschechische Graphik - Hollar Gesellschaft, Galerie Haus Metternich, Koblenz
1970/02/08 -   77 grafici, Galleria del Palazzo dei Principi, Corregio
1970/05/27 - 1970/06/27   9. Premio Internacional de Dibujo Joan Miro, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona
1970/06 - 1970/07   Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1970/06/17 - 1970/09/20   IV. bienále užité grafiky Brno 1970: Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1970/09/08 - 1970/09/27   Czechoslovak Graphics, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
1970/09/10 - 1970/10/31   Umenie Moravy, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1970/09/12 - 1970/09/27   50 e uno grafici cecoslovacchi, Edificio Scolastico Giovanni Pascoli, Massafra
1971/01   Contemporary czechoslovak art, Kuvajt, _
1971/01/10 - 1971/03/02   Umenie Moravy, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1971/01/19 - 1971/02/28   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika 71, Mánes, Praha
1971/04 - 1971/05   Premio Internazionale Biella per l´incisione, Museo Civico, Biella
1971/04/30 - 1971/05/31   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970, Centraal Museum Utrecht, Utrecht
1971/07 - 1971/09   Výstava ze současné české ilustrace, Památník národního písemnictví, Praha
1971/09/18 - 1971/09/28   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika, Divadlo Zdeňka Nejedlého, výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
1972/04 - 1972/05   Výstava ze současné české ilustrace, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1972/06/14 - 1972/09/17   5. bienále užité grafiky Brno 1972, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1972/09/24 - 1972/10/21   Der Mensch und die Landschaft, Palais Stutterheim, Erlangen
1972/10/27 -   35 artisti cecoslovacchi contemporanei Grafica e oggetti, Unimedia Galeria d´arte contemporanea, Janov (Genova)
1973/03   Grafika Brneńska, Galeria BWA, Toruň (Toruń)
1973/09 - 1973/10   Brno kaasaegne graafika, Tartu Kunstimuuseum (Muzeum umění Tartu), Tartu
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1980/02/05 - 1980/03/31   Intergrafik 80, Ausstellungszentrum am Fernsehturm, Berlín (Berlin)
1980/04/03 - 1980/05/11   Brněnský plakát 1960-1978, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1980/10/03 - 1980/11/02   Opery a balety Bohuslava Martinů v díle českých scénografů, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1981/11/27 - 1982/01/17   Brněnská malba 1981, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1982/01 - 1982/02   Novoročenky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/05 - 1982/06   Současná bibliofilie a příležitostné tisky, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/06/16 - 1982/09/19   X. bienále užité grafiky Brno 1982: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1982/10/09 - 1982/10/31   4. trienále umělecké knižní vazby Brno 1982, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1983   Ze současné brněnské grafiky, Československé kulturní středisko, Varšava (Warszawa)
1983/03/07 - 1983/03/25   Současné exlibris, Kulturní a vzdělávací zařízení MěstNV, Třebíč (Třebíč)
1983/07/28 -   Súčasná česká grafika, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1983/10 - 1983/12   Umění Moravy - I (1978-1983), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1983/11/22 - 1984/01/08   Moravská grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1984/01/05 - 1984/02/05   Současná česká grafika 1977-1983, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1984/01/12 - 1984/02/15   Proměny knižní značky, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1984/06/05 - 1984/07/18   Intergrafik 84, Ausstellungszentrum am Fernsehturm, Berlín (Berlin)
1984/11/30 - 1985/01/01   Drobná plastika v tvorbě jihomoravských výtvarníků, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/04/09 - 1985/05/12   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje: Výstava ke 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/09 - 1986/01   5. trienále umělecké knižní vazby, Památník národního písemnictví, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/01/13 - 1986/02/14   Exlibris brněnských výtvarníků, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1986/05   Jihomoravští výtvarní umělci 65. výročí KSČ, Janáčkovo divadlo, Brno (Brno-město)
1987/10/20 - 1987/11/15   Osobnosti brněnské grafiky 20. stol. ze sbírek Muzea města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1988/06/05 - 1988/06/12   21 zeitgenössische Maler aus Südmähren, Staatlichen Lindenau-Museum, Altenburg
1988/09/15 - 1988/10/16   Současné české exlibris, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/11/22 - 1989/01/01   Brněnská malba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1989/02/02 - 1989/03/26   Současná česká grafika, Mánes, Praha
1989/05/23 - 1989/06/18   Ochranná známka, obrázková značka, písmová značka / Trademark, pictogram, logotyp, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1990/06/09 - 1990/06/24   7/90, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1990/11/06 - 1990/12/09   Současná česká kniha, Mánes, Praha
1990/11/13 - 1991/01/01   SČUG Hollar po 20 letech přerušené činnosti, Galerie Václava Špály, Praha
1992/12 - 1993/01   Novoročenky ze sbírky Josefa Poláčka, Městské divadlo, Varnsdorf (Děčín)
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/04/18 - 1998/05/03   Záznamy, dojmy, sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2003/02/27 - 2003/05/25   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/10/09 - 2004/02/01   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/04/04 - 2004/05/23   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2004/06/08 - 2004/08/08   Mezi námi skupinami, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/04 - 2007/11/25   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/01/26 - 2008/03/16   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/04/11 - 2008/05/18   Corpus delicti. Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2011/01/20 - 2011/03/16   Pohled do archivu 2 - Plakát, DOX, Malá věž, Praha
2013/05/31 - stálá expozice   Od moderny po současnost 1945-2013, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2014/03/03 - 2014/03/21   Černobílá, Galerie v IBC, Brno (Brno-město)
2018/06/25 - 2018/07/31   Slavnost barev, Galerie v IBC, Brno (Brno-město)
2019/07/01 - 2019/07/31   Letní výstava, Galerie v IBC, Brno (Brno-město)
2019/11/26 - 2019/12/20   Předvánoční výstava, Galerie v IBC, Brno (Brno-město)
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/09/21   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990/04/07   Setkání u příležitosti vydání bibliofilie Vítězslav Nezval Noci, Závodní klub ROH ČKD Blansko (Dělnický dům), Blansko (Blansko)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/09/17 - 1997/09/20   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha

Jiří Hadlač

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jiří Hadlač
  1962   Jiří Hadlač: Dřevoryty, Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   Jiří Hadlač: Dřevoryty
  1966   Výstava dřevorytů a objektů Jiřího Hadlače, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1968   Užitá grafika Jiřího Hadlače, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Jiří Hadlač: Obrazy a kresby z let 1976-1981
  1983   Jiří Hadlač: Obrazy, plastiky, vazby
  1987   Jiří Hadlač: Poselství tvorby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Svet Jiřího Hadlača, Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1993   Jiří Hadlač: Výtvarné proměny knihy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Členská výstava 1952, Svaz československých výtvarných umělců, V. krajské středisko, Purkyně, _
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1956   Výstava knižních ilustrací a obálek členů a volné grafiky a ilustrací hostů Hollara (191), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1957   Nová grafika v Hollaru (Druhý díl - hosté), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1958   František Šenk, Jiří Hadlač: Plastiky, grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1958   Salonek května 1958, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1958   Výstava grafiky tvůrčí skupiny Hollar, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
  1959   Profil 58, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1959   Skupina G (Balcar Burant Dydek Hadlač John Karásek Kubíček Sovák Šerých Šimotová Vysušil), Český fond výtvarných umění, _
  1959   Skupina moravských výtvarníkov, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1960   Hollar - Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
  1960   Kraj ve kterém žiji
  1960   Šenk, Dobiáš, Hadlač (Plastiky, oleje, grafika), Český fond výtvarných umění, Praha
  1961   1. pražský festival mladé grafiky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   Hollar 1961, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1961   Ilustrační tvorba, Český fond výtvarných umění, Praha
  1961   Profil 58
  1961   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1962   Tschechoslowakische Graphik
  1962   Výstava Mezinárodní plakát, Národní galerie v Praze, Praha
  1963   Dějiny grafiky - tisk z výšky (Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky v umělecké grafice), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1963   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1964   Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1964   Grafika współczesna, Biuro Wystaw Artystycznych, Krakov (Kraków)
  1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Grafika 65, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
  1965   Světová grafika (Přehled současné světové tvorby), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
  1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Brněnská bilance, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1966   Tschechische Graphik, Galerie Haus Metternich, Koblenz
  1966   Užitá grafika 1960-1966
  1966   Пoдарени дела од Чехословачка, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
  1967   50 let SČUG Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1967   Brněnský salón
  1967   Československý plakát, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1967   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967, Oslo Kunstforening, Oslo
  1968   1. bienále výzkumu grafiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1968   10 artisti grafici del Gruppo Hollar, Galleria d´arte Portici, Cremona
  1968   50 let SČUG Hollar, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
  1968   Šestá výstava moravské grafiky 68
  1968   Tschechoslowakische Tage
  1968   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Bilance užité a propagační grafiky
  1969   Blok brněnských tvůrčích skupin
  1969   Kresby členů
  1969   L'art tchèque actuel
  1969   Mai csehszlovák képzőművészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1969   SČVU / Členská výstava (Malba, grafika, plastika), Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1969   Tschechoslowakische Plakate
  1970   2. Ausstellung Tschechische Graphik - Hollar Gesellschaft, Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein, Koblenz
  1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
  1970   Czechoslovak Graphics 1960-1970, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
  1970   Festival dell'Arte Cecoslovacca: 77 grafici
  1970   IV. Bienále užité grafiky Brno 1970 (Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1970   IX Premi internacional dibuix Joan Miro
  1970   Umění Moravy, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1970   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
  1971   Contemporary Czechoslovak Art
  1971   Premio internazionale Biella per l´Incisione
  1971   Profil 58
  1971   SČUG Hollar Grafika - 71, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   SČUG Hollar: Výstava grafiky (Chrudim 1971)
  1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970), Památník národního písemnictví, Praha
  1971   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
  1972   Der Mensch und die Landschaft im Werke der Tschechischen Maler
  1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1972   Výstava ze současné české ilustrace, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1973   Brno kaasaegne graafika
  1973   Grafika Brneńska
  1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1980   Brněnský plakát 1960-1978, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1980   Intergrafik 80, Verband Bildender Künstler Deutschlands (VBKD) / Verband Bildender Künstler der DDR, Berlín (Berlin)
  1980   Opery a balety Bohuslava Martinů v díle českých scénografů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   Brněnská malba 1981, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1982   4. trienále umělecké knižní vazby Brno 1982, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Současná bibliofilie a příležitostné tisky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   X. bienále užité grafiky Brno 1982 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   Moravská grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1983   Současná česká grafika 1977-1983, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Současné exlibris, Kulturní a vzdělávací zařízení MěstNV, Třebíč (Třebíč)
  1983   Umění Moravy - I (1978-1983)
  1983   Ze současné brněnské grafiky
  1984   Drobná plastika v tvorbě jihomoravských výtvarníků, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   Intergrafik 84 (Internationale Triennale engagierter Grafik in der Deutschen Demokratischen Republik), Verband Bildender Künstler Deutschlands (VBKD) / Verband Bildender Künstler der DDR, Berlín (Berlin)
  1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje, Svaz českých výtvarných umělců, Jihomoravská krajská organizace, Brno (Brno-město)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Jihomoravští výtvarní umělci 65. výročí KSČ, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1986   Život a dílo K. H. Máchy ve výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1987   Osobnosti brněnské grafiky 20. století ze sbírek Muzea města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   21 zeitgenössische Maler aus Südmähren, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Současné české exlibris, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Obrazová značka, ochranná známka, písmová značka, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Současná česká grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   Současná česká kniha, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   Záznamy dojmy sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2008   Corpus delicti (Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  2011   Pohled do archivu 2 plakát, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2013   Od moderny po současnost 1945-2013, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1986   Výtvarní umělci dneška II (Miloš Slezák, Jiří Hadlač), Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
  1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   Přesahy výtvarného Brna, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2016   FK 15: Umění autorské knihy a výtvarná výchova, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Výtvarní umělci v okrese Blansko, Okresní kulturní středisko, Blansko (Blansko)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Brněnští výtvarní umělci k desátému výročí osvobození, Výtvarná práce
  1956   V Malé galerii Domu umění vystavuje..., Výtvarná práce
  1957   Nová grafika členů a hostů Hollara, Výtvarná práce, 12
  1957   Nová grafika v Hollaru, Výtvarná práce
  1958   Mladí grafici v Brně, Výtvarná práce
  1959   Členská výstava Hollara, Výtvarná práce, 10
  1959   K práci mladých grafiků, Výtvarné umění, 9, 8, 349-356
  1959   Knihy Mladé fronty, Výtvarná práce, 12-13
  1959   Moravskí výtvarníci v Bratislave, Výtvarná práce, 10
  1959   Skupina G (Výstavy), Výtvarné umění, 9, 1, 39-40
  1959   Skupina G, která vystavuje..., Výtvarná práce
  1959   V Domě pánů z Poděbrad, v grafickém kabinetě..., Výtvarná práce
  1959   Z brněnských výstav, Výtvarné umění, 9, 1, 41-42
  1961   Brněnské výstavy, Výtvarná práce
  1961   II. pařížské bienále mladých, Výtvarná práce, 12
  1961   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 12-14
  1961   Pražské výstavy v únoru a březnu, Výtvarná práce
  1961   První pražský festival mladé grafiky, Výtvarná práce
  1961   V Grafickém kabinetě..., Výtvarná práce
  1962   Bylo to loňského září v Historickém muzeu v Moskvě..., Jiří Hadlač: Dřevoryty
  1962   Pražské výstavy v květnu a červnu, Výtvarná práce, 10, 11
  1962   Výstava mladých jihomoravského kraje, Výtvarná práce
  1962   Z brněnských výstav, Výtvarná práce
  1963   František Bič, Vladimíř Drápal, Jiří Hadlač, Oldřich Hanzl, Dalibor Chatrný, Miroslav Netík, František Šenk, Jiří Šindler, Oleg Vašica, Igor Zhoř, Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
  1963   Naivní umění v Československu, Výtvarná práce, 11, 22-23
  1964   I. Bienále užité grafiky v Brně, Výtvarná práce
  1964   Na brněnském Bienále..., Kulturní tvorba, 2, 39, 14-14
  1965   Profil, Výtvarná práce, 13, 4
  1966   Dva z Brna, Výtvarná práce
  1966   Setkání s krakovským bienále grafiky, Výtvarná práce
  1967   Jiří Hadlač, Výtvarná práce
  1967   VII. mezinárodní výstava grafiky v Lublani, Výtvarná práce, 10
  1967   Z pražských výstavních síní, Svobodné slovo
  1968   Grafické bienále v Banské Bystrici, Výtvarná práce
  1968   Jiří Hadlač, Výtvarná práce
  1968   Karel Holešovský uvedl 8. března v Moravské galérii..., Výtvarná práce
  1969   Blok brněnských tvůrčích skupin, Výtvarná práce
  1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek
  1982   Možnosti písma, Jiří Hadlač
  1984   Exlibris Jiřího Hadlače, Exlibris Olomouc 84, 19-22
  1985   Důležitou metodou v rámci výtvarné tvorby..., Jiří Hadlač: Psaní a kreslení
  1987   Jiří Hadlač, Výtvarná kultura, 47-50
  1990   Jiři Hadlač, Design Journal, 56-57
  1997   Učitelé a pracovníci Semináře dějiny umění, Almanach, 89
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Jiří Hadlač: Dřevoryty, Galerie Hollar, Praha
  1967   Jiří Hadlač: Dřevoryty, Galerie Fronta, Praha
  1968   Jiří Hadlač: Užitá grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Jiří Hadlač: Objekty z let 1964 - 1980, Lékařská fakulta, Brno (Brno-město)
  1982   Jiří Hadlač: Možnosti písma, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
  1983   Jiří Hadlač: Obrazy, plastiky, vazby, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
  1985   Jiří Hadlač: Psaní a kreslení, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
  1987   Jiří Hadlač: Cesta do středu knihy (ex libris, ilustrace, knihy a objekty), Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
  1987   Jiří Hadlač: Kraj, kam se vracím (obrazy, kresby, grafické listy), Velké Opatovice, Velké Opatovice (Blansko)
  1988   Svet Jiřího Hadlača, Kruh priateľov českej kultúry, Bratislava (Bratislava)
  1990   Setkání u příležitosti vydání bibliofilie Vítězslav Nezval Noci, Závodní klub ROH ČKD Blansko (Dělnický dům), Blansko (Blansko)
  1993   Jiří Hadlač: Výtvarné proměny knihy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
  1997   Jiří Hadlač:Známý i neznámý, Měnínská brána, Brno (Brno-město)
  2002   Jiří Hadlač: Grafika 60. let, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Profil 58, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1959   Skupina G (Balcar, Burant, Dydek, Hydlač, John, Karásek, Kubíček, Sovák, Šerých, Šimotová, Vysušil), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1961   Profil 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Užité umění členů tvůrčí skupiny Profil 58, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1965   Grafika 65, František Bílek, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1971   SČUG Hollar: Grafika - 71, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1972   35 artisti cecoslovacchi contemporanei (Grafica e oggetti)
  1987   Jiří Hadlač: Výběr z tvorby, Institut výtvarné fotografie, Regenerace historického jádra Tišnova, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Novoročenky ze sbírky Josefa Poláčka, Městské divadlo, Varnsdorf (Děčín)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
historická studie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Dvě studie o soudobé grafice
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Jiří Hadlač, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
  1985   Jiří Hadlač: Psaní a kreslení (knihy, dopisy, písma, písmena), Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
katalogový list kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Proměny knižní značky, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
  1986   Exlibris brněnských výtvarníků, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Design Journal, 27
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Jiří Hadlač: Jiřího H. prsty těchto dnů
  1981   70 řádek na téma Hadlač
  nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
  nedatováno   Knižní velkokoobchod v Praze
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Výstava Moravské grafiky
  1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
  1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande), MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
  2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jiří Hadlač

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   II. odborný seminář k problematice umělecké knižní vazby, Památník národního písemnictví, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Umělecká tvořivost v armádě, Výtvarná práce

Jiří Hadlač

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Jiří Hadlač: Dřevoryty, Český fond výtvarných umění, Praha
  1966   Výstava dřevorytů a objektů Jiřího Hadlače, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1968   Jánuš Kubíček: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1983   Jiří Hadlač: Obrazy, plastiky, vazby
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Profil 58, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1964   Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   Obraz 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1971   Profil 58
  1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Oheň chce dobré dřevo, Československý spisovatel, Praha
  1962   Pršelo jim štěstí, Československý spisovatel, Praha
  1963   Čistota, Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
  1963   Darebné verše Roberta Burnse, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Rafani, Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   Melancholické procházky, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1970   Kam létají labutě, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Naivní umění, Národní galerie v Praze, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Báseň Vítězslava Nezvala: Noci ve výtvarném pojetí Jiřího Hadlače, Závodní klub ROH ČKD Blansko (Dělnický dům), Blansko (Blansko)

Jiří Hadlač

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Dvanáct nocí, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1961   Lampa (Verše z let 1958–1960), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1961   Oheň chce dobré dřevo, Československý spisovatel, Praha
  1962   Hodina mezi psem a vlkem, Československý spisovatel, Praha
  1963   Zelené obzory, Československý spisovatel, Praha
  1964   Rafani, Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   Cesta kolem světa ve dvou tisících verších, Československý spisovatel, Praha
  1968   Melancholické procházky, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1970   Kam létají labutě, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Deset německých novel, Československý spisovatel, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960/01   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 2, 1, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1961/06   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 3, 6, Svaz československých spisovatelů, Praha

Jiří Hadlač

periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958/05   Květen (Literatura, umění, život), 3, 9, Svaz československých spisovatelů, Praha

Jiří Hadlač

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Výtvarní umělci v dokumentaci Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Výstava mladých v Brně, Výtvarná práce
  1960   IV. přehlídka (Grafika), Výtvarné umění, 152-159
  1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce
  1961   Úspěch naší mladé grafiky, Výtvarná práce
  1962   Poznámky z Moskvy, Výtvarná práce, 12
  1964   Nástup mladé generace v Hollaru, Hollar, 25-31
  1965   Přehlídka současné grafiky, Mladá fronta, 21, 210
  1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum
  1967   Výtvarný kompas, Kulturní tvorba, 5, 8, 13-13
  1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi
  1971   Inleiding (De tentoonstelling pretendeert...), Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970