Petr Nowák

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1970   Pražské jaro ve fotografii / Printeps de prague en photographie, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha