Autoportét

Ľudovít Csordák (Čordák)

* 4. 2. 1864, Košice (Košice), Slovensko (Slovakia)
† 28. 6. 1937, Košice (Košice), Cookovy ostrovy (Cook Islands)
Pedagogue, painter

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: hka2009498693
VIAF: 118547990

notes:
Link
Čordák, Ľudovít, 1864-1937
Odkaz. forma
Csordák, Lajos, 1864-1937
Csordák, L'udovít, 1864-1937
Csordák, Ludevít, 1864-1937

Ľudovít Csordák (Čordák)
Štúdia hlavy muža
1890–1900
kresba
uhel, karton
355 x 275
Ľudovít Csordák (Čordák)
Štúdia sediaceho starca
1890-1910
malba
olej, plátno
75 x 58 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Štúdia hlavy sedliackeho dievčaťa
1894
malba
olej, plátno
50 x 43 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Východoslovenská krajina
1894
malba
olej, karton
49 x 66 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Skaly
1895
malba
olej, plátno
154 x 104 cm
 

Ľudovít Csordák (Čordák)

Csordákova osudová umelecká orientácia na Prahu mala svoju logiku. Pochádzal z poľsko-ukrajinskej rodiny krajčíra, ktorého pôvod (charakteristický bol vývin rodinného mena od pôvodného Čurdak na Csurdak, Schurdak, Zsordak až po definitívny maďarský prepis Csordák) automaticky vyradil z protežovanej maďarskej maloburžoáznej remeselníckej kasty a predurčil na neveľmi perspektívne putovanie za zárobkom po mestách a mestečkách monarchie. Tak sa aj mladý Csordák nechtiac a oproti iným našim maliarom celkom nezámerne, dostal do Mníchova. Odtiaľ mu J. Horálek sprostredkoval odchod na Mařákovu krajinársku školu do Prahy. Jeho krajinárstvo predstavovalo alternatívu v súvislostiach celkových stredoeurópskych štýlových prúdení svojej doby. Csordák bol našim jediným významným odchovancom školy J. Mařáka na pražskej akadémii. Mařák o štyri roky skôr (1892) než Hollósy v Mníchove udomácnil na svojej škole plenérové maľovanie. Jeho vlastné maliarstvo (i pedagogická metóda) však zostalo poplatné tradičnému viedenskému náladovému romantizmu, ktorý zúročil do tendenčnej predstavy programovej „vlasteneckej krajiny“. Mařák tým inšpiroval i Csordákove počiatočné rozbehy. Po absolvovaní pražských štúdií žil v roku 1895 v Košiciach. Po pôsobení v Turni nad Bodvou sa usadil v roku 1896-97 v Slanci, od mája roku 1912 žil v Košiciach. V období rokov 1892-1912 sa živil učením kreslenia vo východoslovenských šľachtických rodinách. Oneskoreného uznania sa mu dostalo až v roku 1929, kedy sa zúčastnil pražskej výstavy Mařák a jeho žiaci, ktorou sa dostal do českého kultúrneho povedomia. V roku 1895 sa stal členom pražského spolku Mánes; v roku 1907 zakladajúci člen Nemzeti salónu v Budapešti.
eantik.sk, 22.7.2017

Ľudovít Csordák (Čordák)

Autoportét
 

Ľudovít Csordák (Čordák)

Ľudovít Csordák (Čordák)
Štúdia hlavy muža
1890–1900
kresba
uhel, karton
355 x 275
Ľudovít Csordák (Čordák)
Štúdia sediaceho starca
1890-1910
malba
olej, plátno
75 x 58 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Štúdia hlavy sedliackeho dievčaťa
1894
malba
olej, plátno
50 x 43 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Východoslovenská krajina
1894
malba
olej, karton
49 x 66 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Skaly
1895
malba
olej, plátno
154 x 104 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Krajina so siahami dreva
1896
malba
olej, deska
20 x 29 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Krajina
1900
malba
olej, plátno
35 x 39 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Štúdia skál
1900-1930
malba
olej, karton
18 x 25 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Krajina
1904
malba
olej, plátno
45 x 49 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Krajina
1910-1920
malba
olej, plátno
80 x 99 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Krajina so stromami v letnom slnci
1914
kresba
uhel, papír
480 x 757
Ľudovít Csordák (Čordák)
Brezy na svahu
1916
kresba
uhel, karton
540 x 470
Ľudovít Csordák (Čordák)
Krajina pri Hornáde
1918
malba
olej, lepenka
72 x 92 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Lavička v lese
1920-1930
kresba
uhel, karton
432 x 601
Ľudovít Csordák (Čordák)
Pri západe slnka
1922
malba
olej, plátno
64 x 89 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Krajina
1923
malba
olej, plátno
80 x 90 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Chryzantémy na stole
1925
malba
olej, lepenka
51 x 72 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Krajina
1925-1930
malba
olej, plátno
72 x 83 cm
Ľudovít Csordák (Čordák)
Vnútro temného lesa
1928
kresba
uhel, karton
600 x 660
Ľudovít Csordák (Čordák)
Stromy v zime
1935
kresba
uhel, karton
735 x 515
 

Ľudovít Csordák (Čordák)

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1889 - 1895   Akademie výtvarných umění, Praha, Mařák Julius, *1832

Ľudovít Csordák (Čordák)

from - to   institution, city, notes
1892 - 1895   Praha, Praha, studium
1912 - 1937   Košice (Košice), Košice (Košice), bydliště a tvorba

Ľudovít Csordák (Čordák)

from - to   student, school, city
???? - ????   Luňáček Karel, *1893
1922 - 1926   Oravec (Oravecz) Imrich, *1894
1932 - ????   Laczko Evžen, *1911

Ľudovít Csordák (Čordák)

from - to   group, *creation, notes
1895 - ????   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887

Ľudovít Csordák (Čordák)

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1938/03 - 1938/04   Ľudevít Csordák, Topičův salon (1937-1949), Praha
1972/06 - 1972/07   Ľudovít Čordák, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1972/10/03 - 1972/10/15   Ľudovít Čordák: kresby, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
1987/07/07 - 1987/09/06   Ľudovít Čordák, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1988/09/07 - 1988/10/30   Ľudovít Čordák: Maľby, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1997/06/05 - 1997/09/14   Ľudovít Čordák (Csordák) 1864 - 1937, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1927/09/24 - 1927/10/27   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1927/11/27 - 1927/12/12   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1952/02/27 - 1952/06/10   Východoslovenskí maliari XIX. storočia, Krajská galéria, Košice (Košice)
1952/06 - 1952/09   Kresby Ľudovíta Csordáka a Jozefa Hanulu, Krajská galéria, Košice (Košice)
1952/09 - 1952/10   Umění 19. století na Slovensku, Mánes, Praha
1953/04/30 -   Východoslovenská krajinomaľba XIX. storočia, Krajská galéria, Košice (Košice)
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1954/04/26 - 1954/06/01   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1955/02/27 - 1955/ 05/30   Zo zbierok Krajskej galérie v Košiciach, Krajská galéria, Košice (Košice)
1955/05   Slovenské umenie 19. a 20. storočia - Desať rokov výtvarnej práce v osvobozenej vlasti, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1957/03/03 - 1957/07/07   Umenie XIX. a XX. storočia na východnom Slovensku, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/04/30 - 1959/08/16   Zo zbierok Krajskej galérie v Košiciach. Umenie XIX. a XX. storočia, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/10/18 - 1960/01/15   Umenie XIX. storočia na Slovensku. Realistický odkaz našej výtvarnej minulosti, Krajská galéria, Košice (Košice)
1961/04/12 - 1961/05/14   Zo zbierok Východoslovenskej galérie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1962/02/25 - 1962/03/25   Zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1963/05/11 - 1963/06/11   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1968/08   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
1969/08/03 - 1969/09/25   Umenie XX. storočia na Východnom Slovensku, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1972/01/22 - 1972/02/13   Zo zbierok Východoslovenskej galérie. Prírastky za roky 1965-1971 (I. časť), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1972/05/23 - 1972/07/12   Zo zbierok Východoslovenskej galérie. Prírastky za roky 1965-1971 (II. časť), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1973/09/29 -   Maliarstvo 19. a 20. storočia na východnom Slovensku. Stálá expozícia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/08 - 1974/09   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848 - 1948 (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1975/06/28 - 1975/07/06   Ľudové motívy v tvorbe východoslovenských výtvarných umelcov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1976/07/01 - 1976/08/10   Košice očami výtvarníkov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1980/05   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX, Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections), Bukurešť (Bucureşti)
1982/10 - 1982/11   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1983/01 - 1983/02   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/11 - 1984/01   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1986   Julius Mařák a jeho žáci, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1986   Julius Mařák a jeho žáci, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1990/09 - 1990/10   Jubilejná výstava zo zbierok Tatranskej galérie v Poprade pri príležitosti 30. výročia vzniku, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1990/10/23 - 1990/11/25   Grafika v Košiciach 1918 - 1938, Východoslovenská galéria, Košice (Košice)
1991/10/20 - 1992/01/20   Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok PGU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2002/12/09 - 2003/03/31   Mařákova škola, Antikva Nova Kodl, Praha
2006/12 - 2007/03   Tatry v umění / Tatras in Arts, Paços de Concelho, Sintra
2007/03/22 - 2007/04/29   Tatry v umění, Praha, Praha
2007/12/18 - 2008/02/03   Příběhy slovenskej moderny / Slovenské výtvarné umění 1900 - 1948 (Ze sbírek Galérie mesta Bratislavy), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2009/04/23 - 2009/05/31   Julius Mařák, mařákovci a pokračovatelé krajinářské tradice, Zámecká galerie Chagall, Karviná (Karviná)
2012/03/02 - 2012/04/22   Mařákovci z náchodských sbírek, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2012/06/02 - 2012/07/15   Julius Mařák a jeho žáci, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
2013   Mařákovci z náchodských sbírek, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013/12/13 - 2014/05/18   Košická moderna a jej presahy, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2014/03/28 - 2014/05/25   Impresionizmus SK: Podoby impresionizmu na Slovensku, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2014/05/01 - 2014/06/08   Zpátky na výsluní - České malířství od 19. století do současnosti, Galerie Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov (Havlíčkův Brod)
2015/01/06 - 2015/02/08   Diela z depozitu: Nové diela v Nedbalke, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2015/05/30 - 2015/07/12   Od klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780-1910, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
2015/06/16 - 2015/11/15   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2017/03/23 - 2017/04/09   Umenie nakupovať umenie, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2018/10/10 - 2019/01/27   Z akademie do přírody: Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2019/03/19 - 2019/06/16   Z akadémie do prírody: Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860–1890, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2023/09/14 - 2024/01/28   Mařákovci: Krajinářská škola profesora Julia Mařáka na pražské Akademii, Galerie Kooperativy, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.), Hotel Holiday Inn, Praha
2008/04/27   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Palác Žofín, Praha
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2015/04/21   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/06/14   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/11   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/22   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2018/12/02   81. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2019/06/06   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89, Topičův salon (2007-), Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2006/04/16 - 2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/03/29 - 2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.) - výstava, Hotel Holiday Inn, Praha
2008/04/14 - 2008/04/26   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, výstava aukčních děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2015/04/14 - 2015/04/20   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/06/08 - 2016/06/13   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/05 - 2016/10/10   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/11/14 - 2016/11/21   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/10/29 - 2018/12/01   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2019/05/20 - 2019/06/05   Výtvarné umění, starožitnosti, design 16. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2022/04/25 - 2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl: Výstava děl, Galerie Kodl, Praha
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha

Ľudovít Csordák (Čordák)

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Ľudovít Csordák
  1972   Ľudovít Čordák
  1987   Ľudovít Čordák, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej, Towarzystwo przyjaciol sztuk pieknych w Krakowie, Krakov (Kraków)
  1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Varšava (Warszawa)
  1952   Umění 19. století na Slovensku, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku, Orbis, Praha
  1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
  1974   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848-1948 (K 30. výročí Slovenského národního povstání), Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX, Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections), Bukurešť (Bucureşti)
  1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
  1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1986   Julius Mařák a jeho žáci, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1990   30 rokov Tatranskej galérie, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  1990   Grafika v Košiciach 1918 - 1938, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  2002   Mařákova škola, REFOT
  2006   Tatry v umení / Tatras in Arts, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  2007   Mařákova škola, REFOT
  2012   Julius Mařák a jeho žáci / Julius Mařák and his Disciples / Julius Mařák und seine Schüler, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
  2012   Mařákovci z náchodských sbírek, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2013   Košická moderna a jej presahy, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
  2014   Impresionizmus SK (Podoby impresionizmu na Slovensku), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti), Galerie Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov (Havlíčkův Brod)
  2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2015   Od klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780–1910 / LinkOd klasicismu k impresionismu v českém malířství 1780-1910 / From classicism to impressionism in Czech painting 1780–1910 / Vom Klassizismus zum Impressionismus in der tschechischen Malerei, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
  2017   Světlo v obraze (Český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2018   Z akademie do přírody (Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860-1890), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Osudy slovenských výtvarníkov, Štátné nakladateľství, Bratislava (Bratislava)
  1952   Umenie XIX. storočia na Slovensku, Tvar, Bratislava (Bratislava)
  1978   Alte slowakische Kunst (In den Sammlungen der Slowakischen Nationalgalerie), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1985   Slovenská národná galéria: Sto diel slovenského a svetového maliarstva, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Dva ze starší generace, Národní listy
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce
  1955   Sviatok slovenskej kultúry, Výtvarná práce
  2009   Julius Mařák a mařákovci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2011   Medailony umělců samostatně vystavujících v Topičově salonu, Topičův salon 1937-1949, 133-145
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Ľudovít Čordák (Csordák): 1867 - 1937
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Ľudovít Čordák: Maľby, Súčasní sloneskí ilustrátori, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
  2007   Príbehy slovenskej moderny (Slovenské výtvarné umenie 1900-1948 zo zbierok Galérie mesta Bratislavy), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   Aukční katalog 1/2007, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Galerie Kodl, Praha
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2015   122. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   130. Jesenná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   131. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   87. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Ľudovít Czordák, Katedra věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Brno (Brno-město)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   Mařákovci (Krajinářská škola profesora Julia Mařáka na pražské Akademii), Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1890–1900   Štúdia hlavy muža
  1914   Krajina so stromami v letnom slnci
  1916   Brezy na svahu
  1920-1930   Lavička v lese
  1928   Vnútro temného lesa
  1935   Stromy v zime
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1890-1910   Štúdia sediaceho starca
  1894   Štúdia hlavy sedliackeho dievčaťa
  1894   Východoslovenská krajina
  1895   Skaly
  1896   Krajina so siahami dreva
  1900   Krajina
  1900-1930   Štúdia skál
  1904   Krajina
  1910-1920   Krajina
  1918   Krajina pri Hornáde
  1922   Pri západe slnka
  1923   Krajina
  1925   Chryzantémy na stole
  1925-1930   Krajina

Ľudovít Csordák (Čordák)

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  2007   Akademický malíř Josef Holub (1870 - 1957), Posel z Budče

Ľudovít Csordák (Čordák)

year of award   award name, type, notes
1893   Cena akademie výtvarných umění v Praze, za uhlokresbu