Pierre Unik

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1994   Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1930   Noc časů, Zvěrokruh 2, 1., 2, 1930/12, 82-82
Periodical
published, title (subtitle)
1930/12   Zvěrokruh 2