František Burant

year of award, name of award, category, comment
1958   Světová výstava Brusel 1958, Zlatá medaile,
1960   Jubilejní soutěž k 15. výročí osvobození, Čestné uznání,
1965   Jubilejní soutěž k 20. výročí osvobození, _,
1965   Cena ministerstva kultury ČSR, _,