František Burant

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1960   Frantina, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1963   Balady, vazba, předsádky, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha