Jiří Fiala

* 24. 2. 1939, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště), Česká republika (Czech Republic)
23. 11. 2012, Praha, Česká republika (Czech Republic)
mathematician, philosopher, pedagogue, translator

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Doc. RNDr. Jiří Fiala (*1939) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Zabývá se filozofií matematiky a logiky. Přednáší analytickou filozofii a epistemologii na Západočeské univerzitě. Zde také vydal tři čítanky textů analytických filozofů, kromě jiných textů přeložil knihu Karla Poppera Logika vědeckého bádání, knihu Paula K. Feyerabenda Rozprava proti metodě, knihu B. Mandelbrota Fraktaly, knihu René Descarta Regulae ad directionem ingenii – Pravidla pro vedení rozumu a řadu dalších.
zdroj - www.vesmir.cz
-
V letech 1957–1961 studoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, potom pracoval jako programátor u ČSD. Účastnil se různých disidentských aktivit, přednášel a překládal pro samizdat. Od roku 1990 nastoupil na katedru matematické logiky a filozofie matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a roku 1995 se habilitoval. Později pracoval na katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni.
Zabýval se dějinami matematiky a logiky, analytickou filosofií, reformami vysokého školství a pravidelně přispíval do časopisu Vesmír, zejména články o moderním umění. Byl členem rady Nadace Václava a Dagmar Havlových VIZE 97 pro udílení jejích cen a spolupracoval při jejich přípravě. Napsal několik knih o programovacích jazycích, přeložil mnoho filosofických knih (René Descartes, Umberto Eco, Vilém Flusser, Kurt Gödel, Karl Jaspers, Henri Poincaré, Karl Popper, Karl H. Pribram, Ludwig Wittgenstein, Philip Zimbardo aj.) a uspořádal tři čítanky textů z analytické filosofie.
cs.wikipedia.org, 2013/08/21

notes:
Odkaz. forma
Fiala, Georgius Paulus Antonius, 1939-
RNDr., původně programátor, vysokoškolský učitel na katedře matematické logiky a filozofie matematiky, přednáší analytickou filozofii a epistemologii na Západočeské univerzitě, překládá filosofické a psychologické práce, práce z oblasti programování, logiky a matematiky. Překlady autorů K. Poppera, P. K. Feyerabenda, B. Mandelbrota,R. Descarta ad.