Pavel Vařeka

* 1967,

 

email: vareka@kar.zcu.cz

notes:
1989 studijní pobyt na Humboldtově Universitě v Berlíně
1991 - 1996 externí postgraduální studium v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filosofické fakulty University Karlovy v Praze
1992 - 1993 studijní pobyt na Universitě v Oxfordu (St. Anthony's College)
1989 - 1990 pracuje v Pražském ústavu památkové péče a ochrany přírody
1991 - 1993 Archeologický ústav AV ČR v Praze
1993 - 1998 Ústav archeologické památkové péče středních Čech v Praze
1998 - 1999 občanské sdružení Archaia
od roku 1998 přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni
od roku 2000 pracuje na Katedře archeologie v Plzni