Renáta Tyršová

* 31. 7. 1854, Praha, Česká republika (Czech Republic)
22. 2. 1937, Praha, Česká republika (Czech Republic)
writer, aesthetician, art historian, art critic

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Školní inspektorka, spisovatelka, publicistka a kritička. Její vlastenecké cítění se formovalo pod vlivem otce J. Fügnera a manžela M. Tyrše. Během svých cest do západoevropských měst se vzdělala a utvrdila v zájmu o výtvarné umění a stala se postupně uznávanou znalkyní v tomto oboru. Začínala v polovině sedmdesátých let jako dopisovatelka a vedoucí referátu výtvarné kritiky ve Vlčkově Osvětě (do 1895). V letech 1887-92 byla výtvarnou referentkou Národních listů, kde věnovala zvláštní pozornost dílu J.Čermáka. Během této doby se stala vyhledávanou dopisovatelkou i dalších časopisů (Světozor, Lumír aj.). Sbírala výtvory lidového umění, jejím největším zájmem byly lidové výšivky a vyšívačství, kterému věnovala několik monografií (Slovácké vyšívání, 1897; Nauka o kroji, 1913 aj.). Vedle toho se angažovala v organizování dívčího a ženského školství. Roku 1881 byla zvolena členkou dozorčí rady nad pražskou Městskou dívčí školou, pro kterou pomáhala vytvářet nové vyučovací osnovy (1895-97) a stala se prozatímní ředitelkou. Roku 1907 byla jmenována mimořádnou inspektorkou českých dívčích průmyslových škol. Spolu s R. Svobodou založila organizaci "České srdce". Během I. sv.války pracovala pro Matici školskou a Národní radu Československa. Vydala literární odkaz svého chotě (Miroslav Tyrš, jeho osobnost a dílo, 1932-34) a napsala vzpomínky na svého otce (Jindřich Fügner I-II,1924). Roku 1931 jí byl Univerzitou Karlovou v Praze udělen titul PhDr.h.c.
PePřík

notes:
žena Miroslava Tyrše (od 1872), pokračovatelka jeho díla
Dcera J. Fügnera, spoluzakladatele tělovýchovné organizace Sokol.
inspektorka dívčího průmyslového školství