Ladislav Monzer

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1959 - 1965   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta architektury a pozemního stavitelství, architektura a urbanismus),