Erik Adolf Saudek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1936   Ten, který zemřel, Rudolf Škeřík, Praha
1956   Výbor z dramat I, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1957   Výbor z dramat II, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1958   Most svatého Ludvíka krále, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1968   Utrpení mladého Werthera, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1970   Zneužitá psaníčka (Výbor ze souboru povídek Lidé seldwylští), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Sonety, Československý spisovatel, Praha
1976   Zlatý šíp, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Romeo a Julie na vsi, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1996   Morgenster v Čechách (21 proslulých básní ve 179 českých překladech 36 autorů), Vida vida, vydavatelství české, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1962   Deset německých novel, Československý spisovatel, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1931   Situace německého umění (Psáno pro Musaion), Musaion, sborník pro moderní umění, , , 1931, 114-120
1931   O spisovatelství a stilu, Kvart, 1, 3, 1931, 168-169
1934   Sonet (Když se svým vzpomínáním zasedám...), Kvart, 2, 3, 1934, 2-2
1934   Sonet (Když znevážen a vyděděn a sám...), Kvart, 2, 3, 1934, 62-62
1937   Rouseau, Kvart, 3, 1, 1937, 43-44
1937   Řeč mrtvého Krista se střechy vesmíru, že Bůh není, Kvart, 3, 2, 1937, 121-125
1998   Tanečník a loutka, Galerie Bayer & Bayer, 2, 4 (12), 1998, 4-4
Periodical
published, title (subtitle)
1934   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)