Jan Novotný

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Jan Novotný: Malované sklo, návrhy vitrají, kresby, obrazy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1958   Bilance 58
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1963   Bilance 1962-63 (Průmyslových výtvarníků U. B.)
1965   Umělci dnešku
1968   Bilanz 68
1970   Současné české sklo
1977   Umělecké sklo 1977 (Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1984   Československé sklo '84 (Umělecká sklářská tvorba)
1996   Užité umění 60. let
2005   Czech Glass 1945-1980 (Design in an Age of Adversity)
2007   České sklo 1945 - 1980 (Tvorba v době mizerie a iluzí)
2011   Hold sklu / A Homage to Glass
nedatováno   Kolektiv severočeských výtvarníků
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
2001   České sklo, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2017   Automat na výstavu (Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu), Akademie výtvarných umění, Praha
2018   České sklo, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018   Czech Glass, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (X. Nov - Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1958   Výsledky naší exposice na Triennale, Výtvarná práce, 6, 6, 1958/04/05, 12-
1958   Výstava skla žáků VŠUMPRUM, Výtvarná práce, 6, 12, 1958/07/10, 8-
1958   Užité umění Libereckého kraje, Výtvarná práce, 6, 13-14, 1958/07/24, 10-
1960   Železnobrodské sklo (40 let sklářské školy), Výtvarná práce, 8, 17, 1960/09/05, 1-3
1960   Jak naproti tomu je mnohem blíž..., Výtvarná práce, 8, 3, 1960/02/08, 9-
2005   Úmrtí (Ztráty ve sklářské obci), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 8, 2005/04/14, 3-3
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1989   Jan Novotný: Malované sklo, návrhy vitrají, kresby, obrazy
1990   Jan Novotný: Malované a hutnické sklo, kresby a vitráže
1999   Jan Novotný: Sklo - obrazy - kresby (retrospektivní výstava k 70. narozeninám)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění