Václav Vilém Trnobranský

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Osobnosti Podlipanska
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1940   Kolínští beletristé (Životopisná a literární data 53 básníků, romanopisců, povídkářů a dramatických spisovatelů.), Museum Legera a Machara, Kolín (Kolín)
2002   Osobnosti Chrudimska (500 osobností chrudimského okresu), Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní; Z jiné historie české literatury (léta 1850 - 1940)), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)