Bohumil Houdek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1958   Karel Štěch (Grafické dílo), Krajské nakladatelství v Českých Budějovicích, České Budějovice (České Budějovice)