Bohumil Houdek

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2013   Středověké umění a způsoby jeho prezentace v muzeu umění/galerii, Umění a politika, , , 2013, 323-328