Adolf Träger

* 21. 1. 1888, České Budějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
26. 1. 1965, České Budějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
pedagogue, painter, museum specialist, conservationist

 

nationality: Czech
sex: male

word:
V letech 1905—1910 studoval v Praze na Akademii výtvarných umění u profesorů B. Roubalíka, V. Bukovace a H. Schwaigera. Po státní zkoušce středoškolského profesora kreslení (1910) se usadil v rodném městě, kde od 1911 působil na reálce a posléze na gymnáziu. V letech 1906—1957 pobýval ve Vídni, Německu, Berlíně, Francii, Itálii, Maďarsku. Kolem 1917 se T. A., v počátcích figuralista, soustředil na krajinářství a malbu zátiší s květinami. V pojetí barvy je v jeho první etapě patrný vliv A. Slavíčka. Ve druhém období 1924—1938 utlumil kolorit, přiklonil se k racionalistické skladebnosti větších ploch a pevných linií (krajiny okolo Kleti, Kamenného Újezdu a Zlaté Koruny); po této stránce se připojil k hnutí tehdejšího českého neoklasicismu. Po kratičké etapě charakterizované silnou výrazovostí 1938 se znovu obrátil k atmosféričnosti krajiny a barevným a světelným hodnotám. Jsou typické pro jeho pozdní období, v němž vytvořil dlouhou řadu poe
tických monumentálních kompozic jarních a zimních, s náměty z Českého Krumlova a z Českých Budějovic. Od 1933 byl členem Spolku výtvarných umělců Myslbek v Praze, 1935—1950 Sdružení jihočeských výtvarníků a od 1949 krajské pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Českých Budějovicích. V roce 1945 obdržel Jihočeskou výtvarnou cenu.
Od roku 1912 se věnoval také odborné památkářské a muzejnické činnosti: 1912 spoluzakládal Klub Za staré Budějovice, 1914—1918 byl dopisující člen c. k. Centrální komise pro památkovou péči ve Vídni, od 1917 do 50. let okresním konzervátorem v Českých Budějovicích, v květnu 1945 pověřen správou a obnovou Městského muzea, roku 1959 jmenován členem krajské komise památkové péče v Českých Budějovicích.
encyklopedie.c-budejovice.cz, 18.1.2020