Eva Mráziková Husáková

Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Od břehů k horám (Severočeská literární a umělecká scéna 90. let), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)