Václav Vojtíšek

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1940   Úvodem, Před branami Prahy, , , 1940, 3-4
1946   Příspěvek k rekonstrukci Staroměstské radnice, Národní osvobození, 17, , 1946/11/20, -
2002   Oslavy svatováclavského milénia a Zdenka Braunerová (Nad pozústalostí Viléma Václava Kremera), Středočeský vlastivědný sborník, , 20, 2002, 59-72
2002   S adresou: August Sedláček, Písek, Zpráva o činnosti za rok 2001, , , 2002, 41-42