Václav Vojtíšek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1935   Sváteční člověk (Vzpomínky přátel a ctitelů na českého biskupa Antonína Podlahu o třetím výročí jeho smrti), Růžena Klimakovská, Praha
1946   Sto let Staroměstského rynku a radnice, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
2003   Fotografie vidí povrch / La photographie reflete l´aspect des choses, Torst, Praha