Zikmund Smiřický ze Smiřic

* 1558,
27. 5. 1608,

 

sex: male

notes:
Syn Jindřicha Smiřického bratra Jaroslava Smiřického.
Zdědil po otci Hrubou Skálu, koupil roku 1591 Dub a Fridstein za 59 507 kop gr. č.. Po smrti strýce Jaroslava se stal jako nejstarší pánem Kostelce, Uhříněvsi ( včetně Říčan a Pitkovic ), Koloděj a majetku v Praze.
1601 koupil trosky za 1000 kop gr. míš.
1607 koupil Kumburk z Velíší, Jičínem a Pakou za 84 000 kop gr. č.
V té době byl považován za nejbohatšího obyvatele království, každoročně ukládal
100 000 kop gr. míš.
Pro své zásluhy zastával vysoké funkce : byl radou, komorníkem a mundšenkem Rudolfa II..
1603 byl hejtmanem kraje hradeckého a roku 1605 kraje kouřimského.Byl horlivým stoupencem víry pod obojí. Zemřel na Malé Straně v Praze, pohřben je v Kostelci. Poslední vůle sepsána 7.3. 1605 a dle ní se nejstarší syn Jaroslav stal dědicem a pokračovatelem rodu.
S manželkou Hedvikou z Hazmburka měl 4 syny a 2 dcery :
Jaroslava, Jindřicha Jiřího , Albrechta Jana a Ladislava ( Ladislav se narodil 17.7. 1600 a zemřel téhož roku dne 18. 12. a pohřben je v Kostelci ), Alžbětu Kateřinu a Markétu Salomenu.