Milan Gašpar

* 17. 8. 1952, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
† 5. 11. 2004, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
designer, graphic artist, Glass Artist

 

nationality: Slovak
sex: male

notes:
NK ne - 2020/06
také Milo

Milan Gašpar

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1978   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), sklo, Cigler Václav, *1929
1968 - 1972   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava), Fila Rudolf, *1932

Milan Gašpar

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Zväz slovenských výtvarných umelcov, *

Milan Gašpar

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/05/19 - 1967/06/13   13 ze Slovenska, Galerie Václava Špály, Praha
1969/06 - 1969/07   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1974/08/28 - 1974/09/10   Slovenské národné povstanie v plagátovej tvorbe, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/07 - 1978/08   Soudobý československý šperk, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1980/03 - 1980/07   Design okolo nás, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/09/01 - 1992/09/15   Tvorba mladých, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1982/12/18 - 1983/01/02   Arte Aplicado Checoslovaco (Miniaturas de Vidrio, Ceramica, Textil y Joyas), Museo de Artes Decorativas, Havana (La Habana)
1983/05/17 - 1983/05/30   Arte Aplicado Checoslovaco (Miniaturas de Vidrio, Ceramica, Textil y Joyas), Museo de ambiente histórico cubano, Santiago de Cuba
1983/08/04 - 1983/09/04   Súčasný československý umelecký šperk, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1984/06 - 1984/07   Československé sklo '84: Umělecká sklářská tvorba, Valdštejnská jízdárna, Praha
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/06 - 1986/08   Prírastky užitkového umenia a designu v rokoch 1975-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1987/08   Súčasná československá sklenená plastika a sklenený šperk, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/09 - 1987/11   Súčasné slovenské umelecké sklo a šperk, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1987/12/23 - 1988/01/18   8. Trienále řezaného a rytého skla: Těžítko a drobný objekt, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991   Súčasné slovenské sklo / The Contemporary Slovak Art, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1991/08/23 - 1991/09/22   Prague Glass Prize 91 / Sklářská cena Praha 91, Mánes, Praha
2003/06/07 - 2003/07/05   Václav Cigler a absolventi oddelenia sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 1965-1979, Mánes, Praha
2003/07/15 - 2003/09/28   Václav Cigler a absolventi oddelenia sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 1965-1979, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)

Milan Gašpar

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   13 ze Slovenska
  1969   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Soudobý československý šperk, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980   Design okolo nás, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1982   Arte Aplicado Checoslovaco (Miniaturas de Vidrio, Ceramica, Textil y Joyas)
  1982   Tvorba mladých (Celoslovenská výstava mladých výtvarníkov k zjazdu Socialistického zväzu mládeže v SSSR), Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1983   Súčasný československý umelecký šperk, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1984   Československé sklo '84 (Umělecká sklářská tvorba), Český fond výtvarných umění, _
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   IV. Quadriennale des Kunsthandwerks sozialistischer Länder Erfurt 1986 (Tschechoslowakische Sozialistische Republik), 26-40
  1986   Prírastky užitkového umenia a designu v rokoch 1975-1985, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1987   8. Trienále řezaného a rytého skla (Těžítko a drobný objekt)
  1987   Súčasná československá sklenená plastika a sklenený šperk, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1987   Súčasné slovenské umelecké sklo a šperk, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1991   Prague Glass Prize / Sklářská cena Praha, Heller Gallery, New York City (New York)
  1991   Súčasné slovenské sklo / The Contemporary Slovak art
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  (1987)   Súčasné slovenské umelecké sklo a šperk, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)

Milan Gašpar

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Zahraniční aktivita Svazu československých výtvarných umělců (Ze života SČVU), Výtvarná kultura
  1984   Kabinet skla v architektuře, Československý architekt