Alois Rašín

* 18. 10. 1867, Nechanice (Hradec Králové), Česká republika (Czech Republic)
18. 2. 1923, Praha, Česká republika (Czech Republic)
lawyer, politician, národohospodář

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Český politik, ministr financí v první vládě Československa Alois Rašín se narodil 18. 9. 1867 v malém domku, který stával v místech, kde je nyní II. stupeň Základní školy v Nechanicích. Jeho otec byl drobným živnostníkem, pracoval jako pekař a rolník, byl zvolen starostou obce, ale také říšským poslancem za svůj kraj.
Alois Rašín navštěvoval obecnou školu v Nechanicích, gymnázium v Novém Bydžově, Broumově a Hradci Králové. Po maturitě v roce 1866 začal studovat Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, ale zdravotních důvodů přestoupil a stal se posluchačem Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze, kde v roce 1891 promoval.
Již v době studií měl velký zájem o politické dění. V této době napsal jedno ze svých prvních děl s názvem České státní právo. V roce 1894 byl aktivním účastníkem procesu s tzv. Omladinou a byl odsouzen ke dvěma letům vězení na Borech a jako doplňkový trest byl zbaven doktorského titulu. Po propuštění skládal nové zkoušky a znovu promoval.
Na počátku roku 1906 vstoupil do Mladočeské strany. V červnu 1911 byl zvolen poslancem říšského sněmu a stal se tak jedním z nejvlivnějších funkcionářů strany. V roce 1915 byl znovu zatčen, souzen ve velkém politickém procesu ve Vídni a odsouzen k trestu smrti za velezradu. Poté byl rozsudek zmírněn na doživotí. Nově korunovaný císař Karel I. změnil v lednu 1917 trest na deset let žaláře a ještě v témže roce byl Rašín amnestován. Podruhé nabyl zpět doktorát. Stal členem revolučního Národního výboru, který byl naší první skutečnou vládou – tato vyhlásila 28. 10. 1918 československou samostatnost. V nové republice se stal Rašín populární osobností jako ministr financí v první vládě. Připravil rozsáhlou finanční reformu.V dubnu roku 1919 byla zákonem č. 187 Sb. zavedena jako měnová jednotka československá koruna.
Život JUDr. Aloise Rašína však ukončila střela anarchisty atentátníka, který na něj čekal v Žitné ulici v Praze dne 5. ledna 1923. Ještě téměř půl druhého měsíce bojoval o život, ale 18. 2. 1923 zraněním podlehl.
Z jeho děl si připomeňme již zmiňovanou brožuru České státní právo (1891), přeložil spis Johna Raä Osm hodin práce (1896). Jeho nejznámější práce Můj finanční plán (1920), Finanční a hospodářská politika československá do konce roku 1921 (1922), Inflace a deflace (1922) a učebnici Národní hospodářství (1922).
Československý prezident T. G. Masaryk o něm po jeho smrti napsal:
„Rašín byl člověk vpravdě český, prostý pracovník, muž z ocele a srdce… Jeho pevnost a rozhodnost, jeho silná vůle a neústupnost staly se již příslovečnými.“
nechanice.cz, 27.7.2016