Jiří Jedlička

 

sex: male

notes:
Střední umělecko-průmyslová škola v Praze na Žižkově