Lenka Žižková

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2004   art & interior
2010   4+4 dny v pohybu (One Day You Will Lose It All)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2009   Rozhovor s Lenkou Žižkovou, ředitelkou Design Cabinetu CZ, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 3, 2009/02/05, 6-